Train je ogen en verbeter nog vandaag je gezichtsvermogen

Het achteruitgaan van je ogen heeft te maken met een focusprobleem. Het enige wat je hiervoor kan doen is brillen of eventueel gebruik maken van lenzen.

Deze stelling is momenteel de gangbare opvatting in onze Westerse samenleving. Als je aan je oogarts de vraag voorlegt wat er zoal gedaan kan worden bij problemen met je gezichtsvermogen, zal deze je meedogenloos wijzen op de noodzaak aan een bril of contactlenzen.

Hopen we nochtans niet allemaal stiekem een antwoord te krijgen, dat ons wijst op andere mogelijkheden om je gezichtsvermogen te verbeteren? Dit zonder de noodzaak aan optische hulpmiddelen… Wonderwel is dit wel degelijk het geval, doch in realiteit zullen weinig oogartsen je hierover informeren! Vooraleer hier verder op in te gaan is het interessant eerst even stil te staan bij enkele bedenkingen.

 

Enkele voorafgaande bedenkingen

Brilgebruik

Nog vóór de periode dat ik zelf ooit met mijn eerste bril werd opgezadeld, was er reeds een klasgenoot die enkele jaren eerder met dit probleem te maken kreeg. De jongen in kwestie had bijziendheid of myopie. Objecten die dicht in de buurt waren kon hij relatief goed zien, doch deze zagen er troebel uit wanneer ze van hem verwijderd werden.

Wat me steeds is bijgebleven zijn de talloze keren waarop hij zijn bril even afnam om deze te reinigen. Telkens wanneer dit gebeurde kneep hij automatisch zijn ogen samen, waardoor het leek alsof elk van zijn ogen een gedaanteverwisseling onderging. Of dit bewust danwel onbewust gebeurde is me steeds een raadsel gebleven, doch hetzelfde fenomeen stelde ik eveneens vast bij andere brildragers. Eén ding was echter zeker, met name dat het afnemen van de bril hier steeds aan ten grondslag lag. Het lijkt wel alsof het dragen van een bril op momenten één of andere slijtageslag voor je ogen is.

 

Contactlenzen

Toen ik jonger was ging ik na school vaak enkele uurtjes fietsen. Ik droeg wel steeds een sportbril, doch deze was niet optisch versterkt en was louter bedoeld omwille van praktische redenen (zonlicht, vliegende insecten, …). Bovendien kon ik ondanks mijn afgenomen gezichtsvermogen nog relatief goed zien. Over het algemeen probeerde ik het dragen van een bril immers te herleiden tot een absoluut minimum.

Om mijn zekerheidsgevoel in het vaak drukke verkeer te verhogen, ben ik stilaan overgeschakeld naar contactlenzen. Deze gaven me zo’n vrij gevoel dat ik de lenzen voortaan heel de dag door ging dragen. De zachte maandlenzen waren nogal duur, doch mijn oogarts verzekerde mij ervan ze gerust drie maanden lang te kunnen gebruiken. Dit op voorwaarde dat ik ze dagelijks goed reinigde en ze ’s avonds steeds verving door mijn bril.

Dit liep goed voor enkele jaren. Naarmate ik meer met de computer ging werken, kreeg ik echter meer last van branderige ogen. Dit werd na verloop van tijd zo erg dat ik genoodzaakt was terug over te schakelen op een bril. Ik wou echter niet opgeven en heb het vele maanden later nog enkele keren geprobeerd met verschillende soorten dure contactlenzen. Steeds weer kreeg ik na enkele uren af te rekenen met droge en vermoeide ogen.

 

Conclusie

Bovenstaande zijn slechts twee kleine en bovendien persoonlijke bevindingen. Beide zijn doorheen de tijd echter dusdanig structureel gebleken, dat ik voor mezelf enkel tot de conclusie kon komen dat zowel het dragen van een bril, als het dragen van contactlenzen op termijn leidt tot een achteruitgang van je gezichtsvermogen.

 

Dr. William Horatio Bates

William Horatio Bates

Dr. William Horatio Bates (1860 – 1931) is een Amerikaanse oogchirurg die van 1885 tot 1922 actief zijn beroep uitoefende. In 1919 publiceerde hij een methode waar later naar verwezen werd als zijnde de Bates methode.

Het betreft een volledig natuurlijke en veilige methode om focusproblemen van het menselijk oog aan te pakken. Op een eenvoudige en goedkope manier kan je zelf focusafwijkingen genezen of verminderen, waardoor de noodzaak aan een bril of lenzen overbodig kan worden.

 

De methode Bates Vs de gangbare opvatting

Net zoals de reguliere geneeskunde erg kritisch tegenover homeopathie staat, zijn er ook voor- en tegenstanders van de methode die destijds ontwikkeld werd door Dr. W. H. Bates. In dit artikel gaan we echter niet dieper in op deze polemiek, doch willen we de Bates methode vooral een eerlijke kans geven om zich te bewijzen.

Sinds de publicatie van de Bates methode in 1919, zijn er reeds tal van verbeteringen en verfijningen aangebracht. Zoveel decennia later is het nog steeds een veelbesproken methode, die tot op heden noch bevestigd noch verworpen kan worden.

 

De methode Bates in de praktijk

Onderstaande video’s kwam ik enige tijd geleden tegen op het internet. De eerste dateert van juli 2009, terwijl de vervolgvideo gemaakt werd in februari 2012. Als je het artikel tot hier reeds met volle aandacht hebt gelezen, zou ik je zeker aanraden om ook elk van deze video’s volledig uit te kijken.

 

Eerste video van juli 2009 (3’21”)

 

Vervolgvideo van februari 2012 (12’18”)

 

Trainen & ontspannen van je ogen

Oogtraining op basis van de methode Bates

Inzicht in de methode Bates heeft me ertoe aangezet actief op zoek te gaan naar informatie voor het trainen van je ogen. Net zoals je je lichaam steviger kan maken door gerichte oefeningen uit te voeren, leek het me logisch dat er eenzelfde benadering moet zijn voor het trainen van je ogen. Hier ontdek je hoe ook jij terug beter kan zien, zonder dat je hiervoor een bril of lenzen nodig hebt! Elk van deze Nederlandstalige oefeningen zijn gebaseerd op de methode die ontwikkeld werd door Dr. W. H. Bates.

 

Oogontspanning

Anderzijds wou ik eveneens te weten komen welke technieken er bestaan om je ogen te ontspannen. Steeds weer heb ik tot mijn spijt moeten vaststellen dat geen enkel gekwalificeerd persoon mij een afdoend antwoord kon geven op mijn herhaalde vraag naar dergelijke informatie. Oogartsen, opticiens, gespecialiseerde centra voor contactlenzen, enz.. Geen van hen leek er toe in staat me hierin wegwijs te maken.

Uiteindelijk heb ik na veel zoeken een online cursus ontdekt, waarmee je leert hoe je oogklachten kan voorkomen en welke methodes er bestaan om je ogen goed te verzorgen.

In de cursus Ontspanning voor de ogen leer je stap voor stap en in klare taal hoe je zelf allerlei oogproblemen kan aanpakken.

 

 

 

Samenvatting

Mede omwille van haar conservatisme staat de medische wereld erg weigerachtig tegenover de methode Bates. Desondanks zijn er over heel de wereld talloze mensen die de Bates methode met succes hebben toegepast. Dit zou impliceren dat miljoenen mensen misschien wel onnodig een bril en/of contactlenzen dragen. Jij bepaalt echter zelf of je al dan niet open staat voor deze methode. Het is dan ook volledig aan jou om te ontdekken of de Bates methode effectief voor je werkt.

In dit laatste geval hoop ik je met dit artikel alvast op weg gezet te hebben. Deel vooral je ervaringen ingeval je één of meer van bovenstaande cursussen zou gebruiken en voeg onderaan een reactie toe.

Alvast véél succes!